Curtametraxe

Entrega dos traballos: Cada participante apuntarase e subirá a súa produción á intranet á categoría á que desexe participar e poderá comprobar tranquilamente que a súa produción se subiu correctamente.

Unha curtametraxe é unha produción audiovisual que dura substancialmente menos que o tempo medio película de produción normal.

Os xéneros das curtametraxes abarcan os mesmos tipos que os das producións de maior duración, pero debido ao seu custo menor adóitanse usar para tratar temas menos comerciais ou nos que o autor ten unha total liberdade creativa.

As obras terán resolución máxima de 1080 p e en formato reproducible con VLC player.

A duración das mesmos será desde un minuto ata un máximo de 10.
En caso de necesidade a organización resérvase o dereito de proxectar unicamente os 3 primeiros minutos, nese caso, cada artista poderá entregar un arquivo extra da súa obra editada a esta duración para tal fin.

Os pasos entregaranse xunto con DOUS .txt nun ficheiro comprimido (ZIP):
-UN cos datos do participante (Nome, apelido e teléfono).
-OUTRO cunha breve explicación (máximo tres liñas) dos programas técnicas utilizadas.

Só se permitirá unha produción por autor.

As obras presentadas noutras categorías non poderán presentarse a esta competición. Para os vídeos feitos na party está a categoría Fastcurtametraxe.

Na sección curtos poderanse presentar:
-Vídeo ou mini películas realizadas con imaxe real e editadas con After efects, photoshop, Camptasia ou programa da vosa elección.
-Vídeos realizados con animacións flash, animación tradicional.
-Vídeos realizados time lapse ou stop motion.

A presentación dos traballos realizarase baixo a licenza de utilización Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs, aínda cando o autor indique unha licenza de utilización diferente ou ningunha.
Os traballos deberán ser orixinais e libres de royalties. Ademais, non deben participar anteriormente en ningún outro concurso.

Un xurado designado pola organización valorará os traballos presentados baseándose na súa técnica, orixinalidade e calidade artística e eventualmente poderán declarar deserta a competición en caso de considerar que a calidade dos traballos é insuficiente.
O fallo de xurado é inapelable.

A esta normativa compleméntaa a normativa xeral.

A participación na competición leva a aceptación das súas Normas.

twitter facebook