Aviso Legal

ASOC. AMIGOS DE LA INFORMÁTICA “EUSKALAMIGA” (en adiante, “EUSKALAMIGA”), responsable do sitio web, pon a disposición dous usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto de cales son as condicións de uso do sitio web.

FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA, con enderezo en, Avda. Recinto Ferial s/n,  36540 Silleda (Pontevedra) e CIF G36155208, en colaboración con EUSKALAMIGA, é a responsable da organización do evento XGN R ENCOUNTER.

e-Mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Política de cancelacións e devolucións

CONTIDO E USO

O acceso ao sitio web implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o usuario afirma comprender na súa totalidade. O usuario comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais. EUSKALAMIGA poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

EUSKALAMIGA resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de EUSKALAMIGA.

SOBRE EUSKALAMIGA

EUSKALAMIGA, responsable do sitio web ofrece aos usuarios do mesmo os seus datos identificativos a fin de mellorar a confianza do usuario e das relacións con este.

Denominación Social: ASOC. AMIGOS DE LA INFORMÁTICA “EUSKALAMIGA”
Domicilio Social: Labeaga 33B; 20700 Urretxu (Gipuzkoa)
CIF / NIF: G20508933
Teléfono: 943533696
e-Mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
Nome dos dominios: encounter.eus, euskalencounter.org, gipuzkoaencounter.org, arabaencounter.org, techniumrencounter.org, gamegune.org e party.eus.

Responsabilidade

EUSKALAMIGA exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo (por exemplo en foros, chats, blogues, comentarios, etc). Con todo e en cumprimento do disposto na LSSI-CE, EUSKALAMIGA ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, para retirar ou no seu caso bloquear todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravenir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública, poñendo os feitos en coñecemento das autoridades competentes se fose necesario.

No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, EUSKALAMIGA non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Propiedade Intelectual e Industrial

Queda prohibida a utilización allea por calquera medio da marca de EUSKALAMIGA  que inclúe tanto o nome como o logotipo, salvo consentimento expreso de EUSKALAMIGA.  Quedan reservados todos os dereitos.

O presente sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación, deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do responsable do sitio web, atopándose protexidos pola normativa nacional e internacional sobre propiedade intelectual e industrial. O acceso por parte do usuario ao sitio web non lle outorga ningún dereito de propiedade sobre os mesmos.

Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte EUSKALAMIGA será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos a EUSKALAMIGA e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. EUSKALAMIGA recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha de EUSKALAMIGA sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto de posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

As fotografías e vídeos publicados nesta páxina web teñen como única finalidade a difusión do evento, a través das galerías da nosa páxina web, redes sociais, e a realización dun dossier. Se vostede desexa que algunha imaxe sexa eliminada pode solicitárnolo por correo electrónico ao enderezo Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

Direccións IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos coa fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

Seguridade

EUSKALAMIGA adoptou todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados. O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que EUSKALAMIGA obteña datos para efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

Lei aplicable e Xurisdicción

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Bergara  (Gipuzkoa)

twitter facebook